Sifu Y. C. Wong

Y. C. Wong je jedním z nestorů Hung Ga gung fu vyučujících dnes ve Spojených státech. Svůj celoživotní trénink začal již jako dítě v rodné vesnici nacházející se v kantonu Ping, v čínské provincii Gwong Dung. Do stylu Hung Ga byl uveden jak otcem, tak i strýcem z rodné vesnice, který byl gung fu bratrem Lam Joua. Lam Jou je synovec a pokračovatel proslulého Hung Ga mistra Lam Sai Winga.

Obtížná ekonomická a politická situace v kontinentální Číně byla v roce 1950 důvodem odchodu Y. C. Wongova otce do Hong Kongu, kde díky známosti s Lam Jouovým gung fu bratrem vyhledal přímo Lam Joua a začal studovat pod jeho vedením. Zakrátko se za Wongem přestěhoval i zbytek rodiny. Rovněž mladý Y. C. Wong následoval svého otce a nedlouho po příjezdu začal studovat pod Lam Jouovým vedením. Časem se stal Lam Jouovým učedníkem a věnoval se studiu dit da (náprava kostí) a gung fu. V časných ranních hodinách chodíval cvičit se svým učitelem a si hingy (staršími gung fu bratry) do blízkých kopců. Odpoledne a večer pak byl nápomocen při chodu dit da kliniky a instruktor pomáhal mladším gung fu bratrům.

Y. C. Wong si osvojil ruční a zbraňové techniky stylu Hung Ga a později otevřel v Hong Kongu vlastní dit da kliniku a gung fu školu.

Počátkem šedesátých let se s rodinou přestěhoval do Spojených států a když se nakonec v roce 1967 usadil v San Franciscu, otevřel ve zdejší čínské čtvrti školu gung fu. Y. C. Wong byl jedním z prvních čínských učitelů, který přijímal a učil nečínské studenty.

Sifu Wong se věnuje cvičení, vyučování a šíření čínských bojových umění více než šedesát let. Zachovává nadále tradiční způsob výuky - osobně vede gung fu výuku a objasňuje studentům filozofii, techniky a principy.

Sifu Y. C. Wong se účastní exhibic bojových umění napříč Spojenými státy, a tak se diváci mohou těšit z jeho proslulé formy s dvojitým řetězovým bičem a bleskovými sestavami ve dvou beze zbraní nebo s nimi. V roce 1968 byl jedním ze skupiny mladých čínských gung fu mistrů, kteří zorganizovali velkou gung fu exhibici, první svého druhu ve Spojených státech.

Renomované časopisy - čínské i nečínské - opakovaně zařazují sifu Wonga na přední místa svých periodik. Inside Kung Fu jej uvedlo v knize "Kdo je kdo v amerických bojových uměních" jako jednoho z "nejrespektovanějších a nejproslulejších představitelů bojových umění v Americe". Kromě stylu Hung Ga, je sifu Wong též vynikajícím odborníkem na Peg Gwa, tradiční severní styl gung fu, který studoval pod vedením slavného Gang Dak Hoie, mistra stylu Taai Sing Peg Gwa, blízkého přítele a přísežného bratra sigunga Lam Joua.

Sifu Wong rovněž vyučuje tři vnitřní styly - Gwong ping yeung taai gik kyun (guangping yangtaiji quan), baat gwa jeung (baguazhang) a yi kyun zaam zong (yiquan zhanzhuang).

Škola sifu Y. C. Wonga má v České republice pobočku - Českou asociaci Y. C. Wong Kung Fu.

Filosofie gungfu

Čínské gungfu se vyvíjelo po mnoho let. Díky jeho všestrannosti a důmyslným principům patří mezi nejlepší bojová umění vůbec. Existuje mnoho větví a stylů – všechny pocházejí ze stejných konceptů. Ti, kteří chtějí porozumět skutečnému smyslu gungfu, by měli hledat kvalifikovaného učitele a cvičit se zkušenými přáteli. Pracujte na svém stylu a technikách a pilně cvičte. Vyhněte se lenosti a nekonečnému odkládání. Vystříhejte se domýšlivosti a vychloubání. Nedejte se snadno vyprovokovat. Snažte se přemýšlet s otevřeným srdcem a otevřenou myslí. Ti, kteří toto umění ovládli na mistrovské úrovni, by ho měli používat s úctou a respektem. Učte a pomáhejte druhým ku prospěchu všech. Propagujte gungfu, aby toto umění přetrvalo.

Sifu Y. C. Wong, léto 1974

Originální čínský text